We are currently looking for a CFO and a group leader for marketing.

Do you want to take part in something great? Vortex NTNU is a breeding ground for great minds and people with excellent ideas. As a part of the board, or a group leader you will be able to make crucial decisions and get rewarding experience. We do not require any former experience, you will get training. It is okay not to be an expert, none of us really are.

The positions we are seeking applicants for are:

 

How to apply

Applying by filling out this form here!

You don't need any past experience, and you don't need to be an expert.

We are excited to hear from you!

 
Project Leader - CEO

Som prosjektleder har man det overordnede ansvaret for aktiviteten i Vortex. Det betyr at man får muligheten til å vite litt om alt, har oversikten over hva som skjer og ikke minst jobber med mange ulike mennesker. Som prosjektleder er man både styreleder og daglig leder og jobber tett sammen med styret. Prosjektleder er ansvarlig for prosjektet teamet skal gjennomføre og ferdigstillelse av dette. Samtidig jobber man sammen med styret for at Vortex skal utvikle seg som organisasjon og på den måten kunne være i morgen enn vi var i går. Stillingen er for deg som liker å jobbe med mennesker, synes det er interessant å jobbe med og ha ansvar for prosjekter og som ønsker å få muligheten til prøve seg som leder for en stor gjeng med engasjerte studenter.

 
Deputy Leader - CFO 

Som nestleder har du en viktig rolle i organisasjonen, og er med på alle de store avgjørelsene. I denne rollen lærer man blant annet budsjettering og regnskap, møteledelse, organisasjonsutvikling og prosjektplanlegging. Nestleder har hovedansvar for økonomi og er medlem av styret, noe som innebærer administrativt arbeid på tvers av grupper i organisasjonen. Dette arbeidet kan være alt fra HR, rekruttering, planlegging av sosiale events og innkjøp. Nestleder har svært varierte oppgaver og er selv med på å bestemme dem. På økonomisiden driver nestleder med budsjettering, inn- og utbetalinger og regnskapsføring.  
 

Denne stillingen er for deg som strukturert og liker å ha oversikt og mye ansvar. Gjennom denne rollen har man mye handlingskraft og potenisalet til å gjøre en forskjell i organisasjonen.  Samtidig får man en god mulighet til å få prøvd seg som leder.  

 
Technical Leader - Hardware

Teknisk leder for hardware jobber direkte med gruppene som jobber med elektronisk og mekanisk design. Personen  er en del av styret og videreformidler alt som skjer med maskinvaren. Teknisk leder forsikrer seg om at gruppelederne er klare over hva som er bestemt og forberedt på å fordele oppgaver til gruppemedlemmene sine. Denne posisjonen gir en ypperlig mulighet til å opprette kontakt med spesifikke bedrifter for hjelp og sponsing, og oppmuntres til å benytte seg av det.
Man får et stort ansvar som mellomledd for de fysiske oppgavene og valg som blir gjort i styret. Medlemmene stoler på at du er pålitelig og kan bruke deg som bindeleddet for samarbeid, enten det er mellom medlemmer i forskjellige grupper eller til bedrifter. Som teknisk leder får man en god teknisk oversikt og får utfordret lederevnene sine i en stor organisasjon.

 
Technical Leader - Software

Vervet er en herlig kombinasjon teknisk og organisatorisk arbeid. Man får jobbet med mennesker, men tenker også over det tekniske aspektet. Ansvaret vervet bringer med seg gjør at man får en stor innflytelse over hvilken kurs prosjektet skal følge. Typiske oppgaver er møteledelse, idemyldring og problemløsning, lage issues, code reviews og å hjelpe medlemmene der man kan. En gang i uken deltar man på styremøtet, hvor både små og store avgjørelser, som er med på å forme fremtiden til Vortex tas. En gjenganger i vervet er at det handler om å se det store bildet.  

Teknisk leder for software er ansvarlig for 

  • Velge mål for software og sørge for at de nås 

  • Tildele oppgaver og følge opp framgangen 

  • Representere softwares synspunkter i styremøter 

  • Sørge for gode rutiner i programvareutviklingen. (stikkord: dokumentasjon, code reviews, åpen kommunikasjon) 

 
Group Leader -
Marketing

Som markedsleder har jeg hatt som ansvar å først sette sammen og deretter lede en fantastisk gjeng dette året. Gruppa har i år utarbeidet sponsoravtaler, laget en ny nettside, bestilt nytt merch, laget innhold til SoMe og laget både videoer og plakater. Vi har også satt i gang et initiativ der marked og de tekniske gruppene jobber tettere sammen for å lage deep-dives i enkeltemner, som kommer til å resultere i en teknisk blogg på nettside våres i løpet av semesteret.
Samtidig så sitter jeg som markedsleder også i styret, og kan påvirke retningen til Vortex derifra. Vi har doblet i antall fra fjoråret og hele organisasjonen gjennomgår stor endring på kort tid, det å kunne være med på hele denne prosessen er utrolig spennende!
Vervet har gitt satt meg i en posisjon der folk stoler på deg og har forventninger, samtidig gir det muligheten til å starte egne initiativer og selv kunne spille en stor rolle i hvordan hele organisasjonen funker og hva som gjør oss til Vortex.

 
Group Leader -
Mechanical

Som leder for Mekanisk har man ansvar for å levere det mekaniske systemet til Vortex sine droner. Leder for Mekanisk ligger under Teknisk Sjef Hardware og har direkte ansvar på et team på 6 personer. Mekanisk, sammen med Elektronikk, er i den overordnede gruppen Hardware. 

 

Lederen for Mekanisk er ansvarlig for å administrere det tekniske arbeidet i Mekanisk. Man står fritt til å styre sin egen deltagelse i det tekniske arbeidet, men man forventes å ha oversikt over arbeidet som gjøres og må gjøres for å nå målene. Mekaniskgruppen har ansvar for å designe og produsere alle de mekaniske systemene til dronen. Arbeidsoppgavene er blant annet konseptutvikling, design og 3D-modellering, prototyputvikling av forskjellige mekaniske konsepter, maskinering, montasje og vedlikehold. Lederen har man ansvar for at alle de mekaniske systemene blir levert. Man får også en god oversikt over alle leddene i prosjektet, man får delta i spennende arbeid sammen med et svært multidisiplinært team, og får prøvd seg i en lederstilling samtidig som man høster teknisk kompetanse. 

 
Group Leader -
Electrical

Som Leder Elektronikkgruppen har man ansvar for å levere det elektroniske systemet til Vortex sine droner. Leder for elektronikk ligger under Teknisk Sjef Hardware og har direkte ansvar på et team på 6 personer. 

 

Jobben som Leder Elektronikk kan deles opp i to deler: teknisk og administrativt. Man får muligheten til å aktivt ta del i arbeidet med design, lodding, kobling og feilsøking, samtidig som man er med på å ta avgjørelsene om hvordan systemet skal utformes. Systemet man har ansvar for innebærer blant annet batterisystem, thrustere, kamera, sensorer og aktuatorer, samt kommunikasjonen mellom alle disse og prosessoren som styrer systemet. Det administrative arbeidet innebærer å delta i møter med andre ledere og styret, avholde møter med gruppa, medarbeidersamtaler og alt annet som personalansvar medbringer. I stilingen får man god teknisk innsikt ved at mann kommuniserer mye med andre gruppeledere og styremedlemmer, man får erfaring med å lede en prosjektgruppe og man får erfaring med teknisk arbeid innenfor elektronikkfeltet. 

 
Deputy Lead -
Software

Har du lyst til å ta et litt større ansvar i Vortex, samtidig som du fortsetter med et fokus på programmering? Assisterende leder for software støtter lederen i å ta avgjørelser og deler på det organisatoriske arbeidet om det trengs. Samtidig har vervet fremdeles et fokus på programmering og problemløsning på lik linje med de andre i software.  

Assisterende leder for software er ansvarlig for 

  • Støtte software leder i å ta avgjørelser og være sparringpartner i diskusjoner 

  • Ta over deler av arbeidet til software leder dersom det er behov for det 

  • Jobbe med programmering utover dette 

Our Sponsors

Social Media

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Linkedin - Hvit Circle

Contact Us

Address:

O. S. Bragstads Plass 2D, 7034 Gløshaugen

 

Email:
post@vortexntnu.no

VortexLogo_Med_hvit_tekst.png