Join Us

Nestleder

Som nestleder i Vortex NTNU vil du ha hovedansvaret for økonomien i organisasjonen. Du vil lage budsjett, føre regnskap og gjøre inn og utbetalinger. Som nestleder vil du være prosjektleder sin høyre hånd og dere vil jobbe tett sammen med organisatoriske oppgaver. For eksempel vil dette være oppgaver knyttet til rekruttering, oppfølging av medlemmer og representasjon av Vortex utad. Du vil også bli en del av styret i Vortex og på den måten ha mulighet til å påvirke veien videre. Nestleder er en stilling for deg som liker å jobbe med tall, ønsker deg ledererfaring og liker å jobbe i team for å utvikle organisasjonen videre.

Markedsstilling

Som del av markedsgruppen vil du jobbe med promotering av organisasjonen gjennom forskjellige medier. Dette kan være alt fra innlegg på sosiale medier, utvikling av nettside, fotografering og film, sponsorarbeid, grafikk og eventplanlegging. I denne gruppen vil du ha innblikk i det meste som foregår i organisasjonen, og jobbe med varierende og spennende arbeidsoppgaver.

Hardware

Elektronikk

Som del av elektronikkgruppen vil du jobbe med hele det elektroniske systemet til AUVen. Dette innebærer PCB- og kretsdesign, systemdesign, signalprosessering, akustikk og oppkobling av det elektriske systemet. I denne gruppen vil du kunne få lære om ting som få emner kan tilby, i tillegg til mye praktisk erfaring med elektronikk.

 

Mekanisk

Som del av mekanikkgruppen vil du jobbe med å designe og produsere AUVens fysiske deler. Dette innebærer 3D modellering i CAD, “systemdesign”, osv. Her er det mye rom for kreativitet og ideer, samtidig som du vil lære mye nytt.

Software

Som del av Software vil du jobbe med alt av programvare på AUVen. Dette innbærer oppgaver som bildegjenkjenning via neurale nett, Simultanious Localization And Mapping (SLAM), dynamisk posisjonering (DP), driverprogrammering og tilstandsmaskiner. Vortex benytter seg av Robot Operating System (ROS), og derfor skrives det meste av kode i Python og C++. Mye av det som blir gjort her er brukes også i industrien, så alle som er interesserte i å programmere roboter er på rett plass her.