Join Us

Vortex NTNU søker nå nye medlemmer!

Vortex NTNU er en tverrfaglig prosjektgruppe, som omfatter alt fra PR, produktutvikling, mekatronikk, elektronikk og applikasjonsutvikling. Hva enn du kan er det sannsynligvis relevant for oss, erfaring og forkunnskap er ikke et krav! Vi kan love et sosialt, utfordrende og givende miljø der samarbeid, initiativ og kreativitet verdsettes høyt. De siste tre årene har vi bygget 3 ROV’er fra bunnen av og deltatt i MATE ROV Competition i Houston, Los Angeles og Seattle. Nå tar vi steget videre og skal gjøre Manta(ROV fra 2018) om til en autonom undervannsfarkost(AUV) for å delta i RoboSub 2019 i San Diego, CA.

Høres dette ut som noe for deg? Les igjennom gruppebeskrivelsene nedenfor og send inn en søknad

Hvis det er noe mer du lurer på, kom innom infomøtet eller send oss en mail på oystein.utbjoe.andersland@vortexntnu.no

Infomøte: 05.09.2018 kl.16:15 i R60 på Realfagsbygget

Søknadsfrist: 07.09.2018 kl:23:59

Marketing

Marketing-gruppen har ansvar for å markedsføre Vortex NTNU gjennom ulike kanaler. Målet er å øke interessen for Vortex NTNU blant studenter og næringsliv. Dette innebærer blant annet å kontakte bedrifter og presse, og utarbeide eventuelle samarbeidsavtaler. PR er også en viktig del av markedsføringen, det gjelder å være synlig på sosiale medier og sørge for at informasjon om organisasjonen til enhver tid er tilgjengelig på vår nettside. Som medlem av gruppen vil man jobbe med markedsføringsmaterialer som plakater, og i tillegg ha mulighet til å bidra inn mot selve AUVen.

Nøkkelord: Grafisk design, Sponsorkontakt, PR, Produktdesign

Hardware

Hardware-gruppen er en kombinasjon av ansvarsområdene til fjorårets mekaniske og elektroniske gruppe. Hardware-gruppen vil få ansvar for komponentene som må legges til for å gjøre Manta autonom. Dette omfatter blant annet en batterimodul, flere kretskort og diverse utstyr som kreves til oppgavene i RoboSub, for eksempel gripere og torpedosystem. Med en rolle i hardware-gruppen vil du få en bred og tverrfaglig erfaring om alt som skal til for å designe samt produsere komponenter til en undervannsfarkost.

Nøkkelord: Design, CAD, Maskinering, Vanntetting, Strømforsyning, Motorkontroll, PCB-design, Kamera, Lodding

Control

Control-gruppen har ansvar for å implementere styringssoftwaren til AUVen. Dette omfatter blant annet regulator, besluttningstre, maskinlæring og mission planning. Som medlem av kontrollgruppen vil du få verdiful erfaring ved å bygge opp hjernen til en AUV samt videreutvikle det eksisterende reguleringssystemet.

Nøkkelord: ROS, Regulering, Ruteplanlegging, Embedded, Maskinlæring

Perception

Perception-gruppen har ansvar for å implementere det AUVen trenger av sensorikk. Noen av hovedområdene blir sonar, datasyn, SLAM, IMU, Doppler Velocity Log og integrasjon av Water Linked sin underwater GPS. Som medlem i sensorikkgruppen vil du få verdiful erfaring i hva som skal til for å hente inn informasjon om omgivelsene for å danne et besluttningsgrunnlag for AUVen.

Nøkkelord: ROS, SLAM, OpenCV, IMU, Maskinlæring, Sensor fusion